Utbildningsdagarna

På den här sidan kan du länka dig till programmen för Svensk Neuropediatrisk Förenings utbildningsdagar, som anordnas årligen under två dagar i januari. Vår målsättning är också att du i respektive program skall kunna hitta abstrakt eller liknande.

För Utbildningsdagarna och  Arbetsgruppen för Pediatrisk Genetik årliga möte, se datum i tabellen nedan. Plats, som vanligt, Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.

Nytt sedan 2012 är två utbildningsdagar för blivande neuropediatriker. Utbildningsdagarna blev mycket uppskattade och nya utbildningsdagar planeras 2023, se nedan. Mer information kommer på hemsidan och via mailutskick!

Har Du förslag på tema för kommande utbildningsdagar – ta kontakt med föreningens vetenskaplige sekreterare, Kate Himmelmann.

PDF-filer från våra utbildningsdagar kommer från och med 2012-mötet att finnas på våra medlemsskyddade sidor under länken “För medlemmar”, som Du når här

Länk för anmälan till utbildningsdagarna 2023

Länk för anmälan till kursen för blivande neuropediatriker 2023     (Öppnar 9/1)

 

Utbildningsdagar Kurser för blivande neuropediater Arbetsgruppen pediatrisk genetik
2023 januari 19-20 2023 maj 4-5 OBS datum! 2023 januari 18
2022 januari 20-21 2022 maj 30-31 2022 januari 19
2021 januari 21-22 2021 januari 18-19 2021 januari 20
2020 januari 16-17 2020 januari 13-14 2020 januari 15
2019 januari 17-18 2019 januari 14-15 2019 januari 16
2018 januari 18-19 2018 januari 15-16 2018 januari 17
2017 januari 19-20 2017 januari 16-17 2017 januari 18
2016 januari 21-22
2016 januari 18-19 2016 januari 20
2015 januari 22-23 2015 januari 19-20 2015 januari 21
2014 januari 23-24 2014 januari 20-21
2013 januari 17-18 2013 januari 14-15 2013 januari 16
2012 januari 19-20 2012 januari 16-17 2012 januari 18
2011 januari 27-28 2011 januari 26
2010 januari 21-22 2010 januari 20
2009 januari 14-16 2009 januari 14
2008  januari 17-18 2008 januari 16
2007  januari 18-19
2006  januari 19-20
2005  borttagen
2004  januari 21-22   bb

access_time 2023-01-19 11:32:40