Sydsvenska Pediatriska Föreningen

Sydsvenska Pediatriska Föreningen är en förening för pediatrikintresserade läkare i södra Sverige. Föreningen bildades 1923 och firar således sitt 100-års-jubileum 2023. Föreningen anordnar årliga medlemsmöten med allmänpediatriskt vetenskapligt program samt social samvaro. De senaste åren har möten ägt rum i Vellinge (2016), Växjö (2017) och Helsingborg (2018). Nästa medlemsmöte kommer att anordnas i Halmstad (hösten 2019).

Styrelsen består av följande:

Martin Jägervall, Ordförande, Växjö
Tore Vigård, Kassör, Malmö
Jan Bergils, Sekreterare, Kristianstad
Kristina Thorngren-Jerneck, Lund
Gunilla Rydberg, Malmö
Eva Edlund, Lund

 


access_time 2018-10-25 15:43:19