Program januari 2011

Utbildningsdagarna 27-28 januari 2011

Headache for the neuropaediatrician

Thursday 27 January 

ST-läkarens huvudvärk Jens Böhmer

Migrän hos barn och ungdomar Kjell Strandberg

Liquorcirkulationen som neurokirurgen mäter den Magnus Tisell

Liquorcirkulationen som neuroradiologen ser den Olof Flodmark

IIH – Investigation and treatment Cathy White

Ophthalmological signs and sequels of IIH Kerstin Hellgren

A neuropaediatric smorgasbord

Friday 28 January 

ESSENCE – Vad är det för något? Christopher Gillberg

The expanding phenotype of Glut1 deficiency syndrome Knut Brockman

Hypomyelination revisited Nicole Wolf


access_time 2014-10-17 13:45:35