Nyheter - SVERE

 

Webbsänt seminarium – vårdprogram för cancerrehabilitering av barn och unga

Seminariet är det första i sitt slag och presenterar det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering av barn och unga. Anmälan är gratis och sker digitalt.

Tid: 23 maj 14:00 – 15:30

Plats: Webbsändning

Länk för anmälan:

Webbsänt seminarium – vårdprogram för cancerrehabilitering av barn och unga – RCC (cancercentrum.se)

 

Rehabiliteringsplan vid förvärvad hjärnskada hos barn och ungdomar

>>>Rehabiliteringsplanen<<< är framtagen av SVERE i samarbete med Regionalt Cancercentrum Mellansverige. Den ska kunna användas vid alla förvärvade hjärnskador hos barn och ungdomar. För de i tidig fas fas efter skada, med förväntad påtaglig läkning, kan den första varianten användas. Den visualiserar att det kommer att bli bättre, de insatser som planeras nu kommer att förändras ganska snart. I mer stabil fas, eller vid osäkerhet om prognosen, används den andra. Upplägget ska ge möjlighet till att familjen får med sig planen direkt efter mötet och att journalförandet underlättas genom färdiga rubriker för en journalanteckning.

 

Film från Region Skåne: (tryck på länken – glöm inte att sätta på ljudet!)

Barnrehab – Om förvärvad hjärnskada (skane.se)

 

Föreläsningar från SVEREs konferens 2022:

Träning av ögonrörelser för förbättrad läsfunktion

En studie av en behandlingsmetod för barn och unga med ögonmotoriska svårigheter vid förvärvad hjärnskada. Region Skåne.

>>>FoU-rapport<<<

Eric Biglers PP
– Neural Networks Analyses Attention and Fatigue in Pediatric ABI_

Claudia Chaves Martins – PP

Christina Jacobsson, Sofie Nilssons PP


access_time 2024-05-17 22:45:54