Arbetsgrupper

Svensk Neuropediatrisk Förening uppmuntrar ämnesinriktat arbete inom olika arbetsgrupper. De olika arbetsgruppernas syfte är att jobba för en nationell samverkan genom bland annat framtagande av nationella vårdprogram, anordnande av expertsammankomster, mm. Nedan finns en förteckning över aktuella arbetsgrupper och deras kontaktpersoner. Vi ser gärna att fler arbetsgrupper skapas eftersom det neuropediatriska området är stort och då existerande grupper inte på långa vägar motsvarar behoven.

Arbetsgrupp Kontaktpersoner
Förvärvad hjärnskada Ingela Kristiansen
Intellektuell funktionsnedsättning Sverre Wikström
Tuberös skleros Sofia Ygberg
Stroke Olof Rask, Pernilla Grillner
Epilepsi Tove Hallböök, Stavroula Anastasopoulou
Neuroinflammation Ronny Wickström
Neurotubulära defekter Åsa Eriksson
Neurometabola sjukdomar Niklas Darin
Neuromuskulära sjukdomar Anne-Berit Ekström
Autism Susanna Danielsson
Cerebral pares Kate Himmelmann
Förvärvade ryggmärgsskador Anna Gunnerbeck

Övriga nätverk

SVERE – Svenska rehab-nätverket

Habiliteringspsykiatriskt nätverk – kontaktperson Sverre Wikström
En grupp inom barn-och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsneurologi som ses digitalt två ggr/termin för falldiskussioner och genomgångar av behandlingsprinciper inom den psykiatri (särskilt psykofarmakologi) som är typisk för habiliteringens patientgrupper.


access_time 2024-02-29 16:02:02