Bli medlem

Anmälan om nytt medlemsskap i Svensk Neuropediatrisk Förening.

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka in.

Medlemsavgiften (2020: 200 kronor i SNPF + 75 kronor i NNPS) debiteras via Läkarförbundet tillsammans med övriga medlemsavgifter om du är medlem i Läkarförbundet. I annat fall kommer du att få en faktura från vår kassör.

Välkommen till en trevlig förening med en massa trevliga medlemmar!

Just nu krånglar länken nedan. Så länge detta meddelande finns kvar här på hemsidan är det bättre att Du skickar din ansökan om medlemskap direkt till martin.jagervall@kronoberg.se

Namn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Hemadress (obligatorisk)

Adress arbetsplats

Övriga upplysningar

Dataskyddsförordningen påverkar aktiviteten inom Svensk Neuropediatrisk Förening. Vi för ett medlemsregister, som innehåller uppgifter om namn, adress samt e-mail-adress. Rättsliga grunden för medlemsregistret är att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vårt avtal om medlemsskap med våra medlemmar. Uppgifter förmedlas till Sveriges Läkarförbund, som hanterar vår medlemsavgiftsinbetalning, samt Nordiska Neuropediatriska Sällskapet, för de som är dubbelanslutna. Uppgifterna hålls aktuella och sparas så länge du är medlem. Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Datainspektionens direktiv för medlemmars rättighet gäller givetvis fullt ut. För eventuella frågor, ta kontakt med martin.jagervall@kronoberg.se.


access_time 2020-02-27 10:39:30

event Kalender