Bli medlem

Anmälan om nytt medlemsskap i Svensk Neuropediatrisk Förening.

Nya medlemmar ska ansöka via formuläret på länken nedan.
https://slf.se/bli-medlem/specialitets-och-intresseforening/

Medlemsavgiften (2020: 200 kronor i SNPF + 75 kronor i NNPS) debiteras via Läkarförbundet tillsammans med övriga medlemsavgifter om du är medlem i Läkarförbundet. I annat fall kommer du att få en faktura från vår kassör.

Välkommen till en trevlig förening med en massa trevliga medlemmar!

Det är bra om du dessutom skickar ett mail till martin.jagervall@kronoberg.se , så kommer Du med i vår maillista direkt! 

 

Dataskyddsförordningen påverkar aktiviteten inom Svensk Neuropediatrisk Förening. Vi för ett medlemsregister, som innehåller uppgifter om namn, adress samt e-mail-adress. Rättsliga grunden för medlemsregistret är att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vårt avtal om medlemsskap med våra medlemmar. Uppgifter förmedlas till Sveriges Läkarförbund, som hanterar vår medlemsavgiftsinbetalning, samt Nordiska Neuropediatriska Sällskapet, för de som är dubbelanslutna. Uppgifterna hålls aktuella och sparas så länge du är medlem. Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Datainspektionens direktiv för medlemmars rättighet gäller givetvis fullt ut. För eventuella frågor, ta kontakt med martin.jagervall@kronoberg.se.


access_time 2020-10-01 14:14:25