Bli medlem

Anmälan om nytt medlemsskap i Svensk Neuropediatrisk Förening.

Nya medlemmar ska ansöka via formuläret på länken nedan.
https://slf.se/bli-medlem/specialitets-och-intresseforening/

Medlemsavgiften (2023: 200 kronor i SNPF + 75 kronor i NNPS) debiteras via Läkarförbundet.

Välkommen till en trevlig förening med en massa trevliga medlemmar!

 

Dataskyddsförordningen påverkar aktiviteten inom Svensk Neuropediatrisk Förening. Vi för ett medlemsregister, som innehåller uppgifter om namn, adress samt e-mail-adress. Rättsliga grunden för medlemsregistret är att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla vårt avtal om medlemsskap med våra medlemmar. Uppgifter förmedlas till Sveriges Läkarförbund, som hanterar vår medlemsavgiftsinbetalning, samt Nordiska Neuropediatriska Sällskapet, för de som är dubbelanslutna. Uppgifterna hålls aktuella och sparas så länge du är medlem. Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Datainspektionens direktiv för medlemmars rättighet gäller givetvis fullt ut.

För eventuella frågor, ta kontakt med martin@jagervall.me

 


access_time 2024-01-17 20:36:59