Nordic Masterclass on Epilepsy 2024 – anmäl dig senast 8/4!

 Nordic Masterclass on Epilepsy 2024

“The road to diagnosis in complex epilepsies”

Detta är den första ”Nordic Masterclass in complex epilepsies in adults and children”, som riktar sig till unga läkare som arbetar med epilepsi från de nordiska länderna. Det är tänkt att vara ett årligt utbildningsprogram som syftar till att fostra nästa generations epilepsiexperter i de nordiska länderna genom interaktiva inlärningssessioner. Mötet kommer att rotera mellan länderna och organiseras av en expertkommitté. Årets Masterclass har titeln ”The Road to Diagnosis in Complex Epilepsies” och fokuserar på diagnostisk utredning inklusive genetik, metabola sjukdomar samt strukturella och autoimmuna orsaker. Programmet är centrerat kring falldiskussioner i små grupper och en längre workshop om semiologi vid anfall.

19-20 september 2024 på HögbergaGård utanför Stockholm

Mötesdeltagande inklusive resa och boende täcks helt av organisationen.

Kursen sponsras av Jazz Pharmaceuticals utan inflytande över agendan.

Högst 6 personer kommer att accepteras från varje land från Danmark, Finland, Norge och Sverige (med eventuellt extra tillägg från Island).
Sökande skall vara läkare som arbetar med epilepsi (vuxen och/eller pediatrik) inom relevant specialitet

Information om kursen med schema och upplysningar kring anmälan

Anmäl dig, se ovanstående länk, senast den 8 april 2024 .

För frågor, vänligen kontakta den lokala organisationskommittén på NordicMasterclassEP24@gmail.com


Publicerad
2024-03-19 av Martin Jägervall
Uppdaterad
2024-03-20 11:18