Specialistutbildning

Föreningens utbildningsfrågor handläggs inom utbildningsgruppen, där nedanstående studierektorer ingår tillsammans med föreningens utbildningsansvarige, 2022: Karin Naess, samt representanten för blivande neuropediatriker, 2022: Sofia Båtelson.

Regionala studierektorer inom neuropediatrik

Ta gärna kontakt med ”din” studierektor om Du har frågor som rör din vidareutbildning.

Södra regionen Maria Forsgren
Västra Götaland Magnus Påhlman
Sydöstra regionen Saknas
Stockholm Maria Nikolaidou
Mellansverige Kristina Forsblad
Norrland Saknas

Hur blir man specialistkompetent inom Barn- och Ungdomsneurologi?

På den här sidan hittar du all information du behöver kring de olika utbildningsstegen. Har du ytterligare frågor, hör gärna av dig till någon av föreningens kontaktpersoner vad gäller olika specialistutbildningsfrågor, se nedan.

Bakgrund

Specialiteten Barn- och ungdomsneurologi med habilitering är en påbyggnadsutbildning efter genomförd ST i barn- och ungdomsmedicin. Som färdig barnneurolog har du också alltid med dig din bakgrund som barnläkare, och ofta behöver du också den bredden för att kunna erbjuda dina barnneurologiska patienter det bästa omhändertagandet.

En barnneurolog arbetar antingen på en barnklinik eller barnmottagning med barnneurologiska frågeställningar och utredningar, eller på en barnhabilitering, där barn och ungdomar med olika former av mer genomgripande funktionsvariation har en långsiktig multidisciplinär kontakt under uppväxten. Ofta kan man kombinera sin tjänst inom flera verksamheter. Fältet barnneurologi har utvecklats mycket de senaste årtiondena. Nya typer av behandling idag kan erbjudas för ett flertal tillstånd där utsikterna till förbättring tidigare var mycket små. Exempel på sådana områden är bland annat avancerad epilepsibehandling eller  inflammatoriska tillstånd i nervsystemet, men också neurometabola och neuromuskulära sjukdomar. Genetiken har under de senaste åren gjort stora framsteg och förändrat möjligheterna för många patienter att få klarhet i ovanliga sjukdomstillstånd. Vi räknar med fortsatta framsteg och landvinningar inom vårt verksamhetsfält de närmaste åren, och det är ett mycket spännande område att vara verksam i.

En barnneurologisk mottagning kan innehålla patienter med olika typer av utredningsbehov. En del av dem kommer vi att fortsätta följa under många år, medan andra kan tas emot på barnhabiliteringar runt om i landet eller fortsätta följas av våra barnmedicinska kollegor. Vi behöver också ha ett tätt samarbete med kollegor inom till exempel barnpsykiatri, neonatologi, neurokirurgi, radiologi, neurofysiologi och genetik. Som barnneurolog är man en viktig länk i en kedja runt många barn och ungdomar som har behov av stöd och kunskap för att kunna utvecklas så optimalt som möjligt.

Barnhabiliteringar finns i alla län i Sverige och en barnneurolog brukar vara knuten till denna verksamhet på något sätt. På barnhabiliteringen arbetar man huvudsakligen i team tillsammans med andra yrkesgrupper runt ett barn, familj, skola och nätverk, tillexempel fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, specialpedagoger och kuratorer. På barnhabiliteringen följs barn som har långsiktigt behov av stöd inom områdena rörelsehinder, intellektuellt funktionshinder och autism.

Som barnneurolog kommer du att ha en eftertraktad kompetens och du kommer inte att stå utan arbete. Ännu råder en relativ brist på barnneurologer i Sverige, även om vi de senaste åren har arbetat hårt för att situationen ska förbättras. Eftersom många sjukdomstillstånd är så pass ovanliga, är det viktigt att man som barnneurolog har ett nätverk för kollegiala diskussioner och kunskapsutveckling. Vår specialistförening ordnar utbildningsdagar och kurser varje år som brukar vara mycket välbesökta. Föreningen har också arbetat hårt för en förbättrad situation för våra utbildningsläkare, och nu finns det studierektorer för våra ST läkare i nästan alla regioner i Sverige.

Utbildningen till barnneurolog, som du gör efter avslutad utbildning i pediatrik, och som också i vissa fall kan göras integrerad med pediatriken, tar 2,5-3 år efter avslutad barnläkarutbildning. Nya utbildningsrekommendationer och mål har senast kommit 2021. I stora drag tjänstgör du 1 år inom specialiserad barnneurologi, 1 år inom barnhabilitering, 2 månader inom neurofysiologi och 4-6 månader inom vuxenneurologi. Du kan också göra randutbildning inom neurokirurgi, genetik eller radiologi beroende på dina önskemål, det diskuterar du med din handledare. Låter detta intressant, kontakta studierektorn i barnneurologi i din region.

CNA, Committe of National Advisers, har arbetat fram en omfattande ämnes- och utbildningsbeskrivning, gemensam för hela Europa, Syllabus for Child Neurology.

Svensk Neuropediatrisk Förening har också utformat rekommendationer för grenspecialiteten barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Dessa bygger dels på de av Socialstyrelsen uppsatta målen och inlärningsmetoderna, dels på tidigare erfarenheter av specialiseringstjänstgöring i Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, dels på de europeiska rekommendationerna som under Union of European Medical Specialist (UEMS) sammanställts i European Paediatric Neurology Training Programme (Syllabus – se EPNSs hemsida). 

* Rekommendationer för grenspecialiteten barn- och ungdomsneurologi med habilitering
* Basmål neurofysiologi
* Basmål vuxenneurologi

Vill du veta mer om specialistutbildningen inom Barn- och Ungdomsneurologi? Ta i så fall kontakt med våra rådgivare för specialistutbildning inom Barn- och Ungdomsneurologi, Niklas Darin från Göteborg och Mikael Lundvall från Stockholm.

Litteratur och länkar för blivande barnneurologer

Utbildningsgruppen har tagit fram förslag på litteratur och länkar som rekommenderas för alla barnneurologer, inte minst blivande.

>>>Litteratur och länkar (2020)<<<

 

 


access_time 2022-11-23 17:57:16