CNA

CNA – Committe of National Advisers

European Committee of National Advisors in Paediatric Neurology (CNA)

Representant för Svensk Neuropediatrisk Förening i CNA är Karin Naess, Stockholm.

Bakgrund

CNA är en rådgivande kommitte i barnneurologi som utgör länken mellan nationella barnneurologiska sällskap (som Svensk Neuropaediatrisk Förening) och europeiska sällskapet European Paediatric Neurology Society (EPNS). EPNS är en förening med individuella medlemmar och utan någon nationell representation, därför skapades CNA vid ett möte i Nice 1999 och komitten har sedan mötts en gång per år. Det finns en tät korsrepresentation mellan CNA och EPNS. Ordförande och en ytterligare representant deltar som delegater i EPNS styrelse och EPNS ordförande och sekreterare deltar i CNA. Vidare finns är CNA grundligt representerat i EPNS kommitte för utbildningsfrågor, education and training committee (E&T).

Organisation

CNA består av en representant för varje nations barnneurologiska sällskap, detta oberoende av medlemskap i EU och utan någon geografiskt väldigt strikt definition av Europa. Enstaka länder har fler sällskap (ex. Italien) och andra saknar sådan organisation för sin barnneurologi (ex. Island) och man försöker då komma överens om representationen på basta sätt. Svensk delegat är för närvarande Martin Jägervall, Växjö.

Verksamhet

Arbetet har från början varit starkt inriktat på frågor kring utbildning och kring neuropediatrikens ställning i relation till pediatrik och vuxenneurologi. Ett grundläggande dokument omkring kraven på utbildning har utvecklats till en omfattande ämnes- och utbildningsbeskrivning, Syllabus for Child Neurology (trasig länk) . Detta dokument låg till grund för att barnneurologin kunde accepteras som en paediatrisk grenspecialitet i den europeiska barnmedicinska organisationen (Committee of European Specialists in Paediatrics(CESP)/European Board of Paediatrics) som i sin tur är en direkt del av European Union of Medical Specialties (UEMS). CNA är formellt representerad i CESP genom ordföranden som deltar där alternerande med EPNS president. Unikt för barnneurologi är att vi tillika är erkända som en subspecialitet av vuxenneurologi, eftersom det i flera länder är gängse att man blir barnneurolog utgående från neurologutbildning med pediatriktillägg i stället för tvärtom. Representation i European Board of Neurology har hittills skötts av Brian Neville som är ordförande i E&T. Arbetet siktar nu vidare på att utveckla ett system för kvalitetssäkring av utbildningen. Ett sätt är att utveckla ett europeiskt frivilligt personligt kompetensbevis – European Board Certificate in Child Neurology – och en arbetsgrupp har tillsatts med syfte att på sikt utveckla en sådan Certification Board. Delegater i denna är 4 CNA-representanter, hela E&T, president och sekreterare från EPNS och dessutom representation från European Academy of Childhood Disability (EACD) som är en flerfacklig organisation med habiliteringsinriktning. Vuxenneurologin har en åtminstone korresponderande delegat. Arbetet leds tills vidare av undertecknad och ordförandeskapet avses följa ordförandeposten i CNA framöver. Inom E&T diskuteras dessutom möjligheten att certifiera utbildningar på ett mer organisatoriskt plan. Vidare diskuteras inom CNA relationen mellan barnneurologi och habilitering. Min inställning är att dessa grenar skall hållas nära varann och i Syllabus kan den uppmärksamme finna att nästan allt en habläkare behöver finns med. Den som uppfyller kraven på kompetens i Syllabus är en förbaskat vällutbildad habläkare (och naturligtvis barnneurolog). Frågan innehåller dock en hel del sprängkraft.

Personlig kommentar

Alla dessa organisationer och förkortningar har gett mig och kollegerna beteckningen Bokstavsdoktorer. Det är lätt att känna yrsel och få nystagmus inför detta myller av organisationer. Vi har i från Sverige en lång tradition av djupt engagemang och god representation på Europeisk nivå (fn 2 svenskar i EPNS styrelse) och jag tycker att det är viktigt att detta fortsätter.

Lars Palm, tidigare ordförande i CNA
Barnklinken/habiliteringen
Universitetssjukhuset MAS, Malmö

 


access_time 2022-09-26 11:14:30