Länkar

På den här sidan finns användbara länkar till organisationer, tidskrifter, mm. Har du förslag på ytterligare länkar, liksom om någon länk är inaktuell, ta kontakt med webbansvarig

  • Medicinsk information
  • Organisationer
  • Patientföreningar och annat diagnosrelaterat
  • Tidskrifter
  • Sjukvård/Habiliteringar
  • Övrigt

access_time 2023-09-25 10:02:50