SVERE - Svenskt Rehab-nätverk

 

 

 

SVERE: Svenska rehabnätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada

SVERE bildades 1998 och är ett nationellt nätverk som består av regionala team som har ansvar för rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador (Acquired Brain Injury, ABI).   SVERE verkar för att höja kunskapsnivån i Sverige genom kontinuerliga konferenser med internationella föreläsare. SVERE har också tagit fram kunskapsunderlag för beslutsfattare, kartlagt patientgruppen barn och ungdomar med ABI i Sverige, utformat informationsmaterial för patienter och profession samt medverkat i nationella utvecklingsprojekt. Nätverket möjliggör erfarenhetsutbyte, kvalitetsutveckling och överblick över hur svensk rehabilitering för patientgruppen bedrivs. SVERE har representanter i team på sjukhus och habiliteringar från Umeå till Lund, sammantaget i 8 organisationer. Nätverkets arbete leds och organiseras av en tvärfacklig arbetsgrupp med representanter från varje team.

Arbetsgruppen har möten två gånger per år. Vartannat år hålls en nationell konferens med föreläsningar och yrkesträffar. Konferensen innehåller även en nätverksträff med möjlighet till direkt kommunikation kring aktuella frågor. Ansvaret för att arrangera den nationella konferensen växlar mellan nätverkets team.

Rehabteam och representanter

Rehabteamet Umeå
Barn o Ungdomshabiliteringen, växel 090-785 42 00
Barbro Renström, Leg Fysioterapeut, specialist
Marie Leijon, Leg Logoped
https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Barn-och-ungdomshabilitering-Umea/

Rehabteamet Östersund
Barn o Ungdomshabiliteringen, växel 063- 154614
Catherine Aaro Jonsson, Neuropsykolog, Fil dr
Eva Nyström Cederberg, Leg arbetsterapeut
https://www.regionjh.se/halsasjukvard/hittavard/barnsjukvarden/barnochungdomshabilitering/varverksamhet.4.5d8827a158da94a9fe7bb3a.html

Rehabteamet Uppsala
Folke Bernadotte regionhabilitering, växel 018/6110000, sekreterare:  018 -611 77 55
Ingela Kristiansen, överläkare, barnneurolog
Christina Eklund, specialpedagog/speciallärare
https://www.akademiska.se/forvardgivare/verksamhetsomraden/akademiskabarnsjukhuset/
www.akademiska.se

Rehabteamet Stockholm
Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, växel 08-517 700 00
Christina Saglind, Specialistsjukgymnast, MSc             
Hedvig Silverhjelm, lekterapeut

Rehabteamet Örebro
Barn o Ungdomshabiliteringen, växel 019-6022800
Ann-Christin Berlin, specialpedagog
Marie Jaurén, Leg sjukgymnast
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Habilitering/hitta-habilitering/BUH/Vara-verksamheter/Lansovergripande-verksamhet/RH-teamet—Rorelsehinderteamet/

Rehabteamet Linköping
H.K.H Kronprinsessan Victorias Barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset Linköping, växel 010-103 00 00
Ragni Gunnarsson, Leg sjuksköterska
Linda Eveborn, Leg kurator

Rehabteamet Göteborg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Regionhabilitering, växel 031-343 76 51
Åsa Fyrberg Fridlizius, Fil dr. Specialistlogoped
Lena Falck, Leg kurator
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-habilitering/enheter/regionhabilitering—habilitering/

BarnReHab Skåne
Växel 046-77 09 00
Christina Jacobsson, Leg psykolog, specialist i neuropsykologi
Helena Magnusson, Överläkare och medicinsk rådgivare
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/barnrehab-skane/

Länkar

Länk till Socialstyrelsens definition av rehabilitering och habilitering:
https://termbank.socialstyrelsen.se/#results

Vårdprogram förvärvad hjärnskada
https://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/.

IPBIS – International Paediatric Brain Injury Society
https://ipbis.org/NewYork2020.html
Konferensen är flyttad till 2021

IBIA – International Brain Injury Association
https://www.internationalbrain.org/

Hjärnkraft   
www.hjarnkraft.se

Leva med traumatisk hjärnskada/ Modellprojektet
http://www.levamedtraumatiskhjarnskada.se/fordjupning/

Ågrenska
https://www.agrenska.se/
https://www.agrenska.se/vi-erbjuder/kalendarium/familjevistelser/hjarntumor-barn-fran-13-ar2/

Barncancerfonden
https://www.barncancerfonden.se/blogg/samtalsstod-pa-distans/

 

Konferens Östersund 210316-210317
Länk kommer snart

 

International Paediatric Brain Injury Society (IPBIS)

IPBIS kommer att ha webinarier dvs korta föredrag med föreläsare som skulle pratat på konferensen ipbis konferensen i New York 2021. Man kan registrera och lyssna på det gratis!

https://www.internationalbrain.org/membership/groups/international-oediatric-brain-injury-society/details-for-ipbis-sponsored-webinar-series

What is Teen Online Problem Solving and How Can It Help Adolescents with
TBI during the COVID-19 Pandemic

Register now for a complimentary inaugural webinar from the International Paediatric Brain Injury Society (IPBIS) entitled What is Teen Online Problem Solving and How Can It Help Adolescents with TBI during the COVID-19 Pandemic. This educational activity will take place on July 9, 2020 at 11am EDT. The webinar will feature Dr. Shari Wade of Cincinnati Children’s Medical Center.

The next set of Webinar Series is organized by the International Paediatric Brain Injury Society. These webinars will provide participants with a brief overview of the content of a pre-conference and symposium sessions that will form part of the program for the next IPBIS conference in New York City in October 2021 (IPBIS2021).

About the Webinar

The Teen Online Problem Solving program (TOPS) adopts a problem-solving framework to address the cognitive, behavioral, and social challenges that adolescents often experience following TBI. This family-centered program also engages parents to manage their own stress, communicate effectively, and support their child during the challenging transition from adolescence to adulthood. In this brief webinar, Dr. Wade will provide an overview of the innovative TOPS program with an emphasis on how it may be especially relevant during the current global pandemic. TOPS was developed to provide an accessible treatment approach to address child behavior problems and family distress post TBI and has been shown to be effective without in-person meetings. This talk will include a brief review of the program and the extensive evidence base; whereas the future pre-conference session will provide much greater detail and some hands-on training, in addition to describing how TOPS has been adapted for use in other countries and cultures.

About the Speaker

Dr. Shari Wade is Director of Research in the Division of Rehabilitation Medicine at Cincinnati Children’s Hospital Medical Center and a tenured professor in the University of Cincinnati’s College of Medicine. As a pediatric rehabilitation psychologist, she has conducted federally funded research examining outcomes of pediatric TBI and factors that influence outcomes for nearly 30 years. This research has shaped how the field understands the role of social environmental factors on recovery following TBI and the effects of TBI on child and family functioning over time. For the past 20 years, Dr. Wade’s work has focused on randomized clinical trials of interventions to reduce morbidity following pediatric traumatic brain injury,

 


access_time 2020-07-06 12:56:05

event Kalender