Lunchföreläsningar

Svensk Neuropediatrisk Förening kommer att anordna webseminarier inom  barnneurologi. De genomförs i direktsändning över ett webbaserat mötessystem – GoToMeeting. Strukturen är 20-25 minuter föreläsning, 5-10 minuter diskussion. Varmt välkommen!

Hur deltar jag?
Mötestid: första helgfria onsdagen varje månad, klockan 12.15 – 12.45.
Fem minuter före mötestid, följ nedanstående instruktioner:

Ansluta till möte via dator

För att delta i mötet använd följande länk: https://www.gotomeet.me/barnneurologi

Vanliga högtalare eller hörlurar kan användas för att bara lyssna. Mikrofon ska vara avstängd under tiden. Är ni flera som vill deltaga kan man koppla upp sig till projektor. Tid för diskussion finns efter föredraget och förs då genom chatt och moderator.

Ansluta till möte via telefon

Man kan också ansluta via iPad, iPhone eller android. Då får man dock ladda ner GoToMeetings app först och därefter följa instruktionerna i appen. Meeting ID är barnneurologi.

Program

2022

5/10 — Behandling med centralstimulantia till barn med neurologiska funktionsavvikelser. Sverre Wikström, barnneurolog, barnpsykiater, Barnkliniken Karlstad

 9/11 — Deep Brain Stimulation. Kristina Forsblad Rosengren, barnneurolog. Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

 7/12 — MS. Clas Malmeström, neurolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

 

Tidigare program

2019

4/9 — Dystrofia myotonica, Anne-Berit Ekström

1/10 — CNS-tumörer hos barn, Helena Mörse

20/11 — Aktuellt avseende spinal muskelatrofi, Lars Alberg    

4/12 — Temporala cystor, Ulrika Sandvik

2020

5/2 — Susanna Danielsson: Autism – när ska vi tänka PANS…och vad innebär nivå 1/2/3?

4/3 — Niklas Darin: Update behandlingsbara neurometabola sjukdomar

1/4 — Tommy Stödberg: Superrefraktära status epilepticus 

3/6 — Anna Poluha: Introduktion till syndromdiagnostik 

2/9 — Åsa Amandusson (Neurofys, Uppsala): EEG – När? Var? Hur?

7/10 — Erik Eklund (Barnklin, Lund): CDG

4/11 — Niklas Timby (Barnklin, Umeå): Stroke

2/12– Jan Fagius (Neurologklin, Uppsala): Nervstatus och nivådiagnostik

2021

13/1 — Ronny Wickström (Astrid Lindgren barnsjukhus, Stockholm): FIRES

3/2 — Kalliopi Sofou (Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus, Göteborg): PDH-brist

3/3 — Jesper Reinholdson (Barnkliniken Skånes universitetssjukhus, Lund): Hur går det efter epilepsikirurgi på barn

7/4 — Eva Michael (Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg): Congenitala myastenier

5/5 — Klas Blomgren (Karolinska institutet, Stockholm): Skada och läkning i den växande hjärnan

2/6  — Colin Reilly (Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus, Göteborg): PNES

1/9 —  Kate Himmelmann (Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus, Göteborg): Behandling av spasticitet och dystoni vid cerebral pares

6/10 — Fredrik Sandesjö, (ALB, Stockholm): MOG-medierad sjukdom och behandling

3/11 —  Göran Solders, (Karolinska Solna): Polyneuropatier

1/12 — Rolf Zetterström, (Karolinska Solna): Nytt inom nyföddhetsscreening ur ett neurologiskt perspektiv

2022

2/2 — Tuberös skleros, Maria Dahlin, Karolinska Solna

16/3 — Kristjan Dereksson, Barnlungläkare, Lund/Island: Andningsproblem hos muskelsvaga barn

6/4 — Tom j de Koning, Barnläkare, metabol/Movement, Lund: Whole Genome Sequencing – what do we miss? 

4/5 — Karin Naess: Genterapi vid neurometabola sjukdomar – framtiden är här!

1/6 — Håkan Jarbin Barnpsykiater Halmstad: Neuropsykofarmakologi  vid beteendestörningar

7/9 — Rayomand Press, Neurolog, Huddinge: CIDP – kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati

 

>>Instruktioner för organisatörer av möten<<


access_time 2022-09-26 11:23:07