NNPS

NNPS – Nordiska Neuropediatriska Sällskapet

Nordiska Neuropediatriska Selskapet
Nordisk Neuropediatrisk Selskap
Pohjoismainen Lastenneurologiyhdistys
Scandinavian Neuropediatric Society

Nordiska Neuropediatriska Sällskapet är en samarbetsorganisation mellan de nordiska neuropediatriska föreningarna.
Sällskapet anordnar vartannat år ett nordiskt neuropediatriskt möte, men ordnar dessutom årligen kurser för läkare under utbildning eller tidigt i karriären.

Målsättningen för NNPS är att främja neuropediatriken i Norden.

Förra mötet genomfördes i Stockholm 29/9-1/10 2022. Se www.nnps2022.se

Styrelsen

NNPS, www.nnps.se , styrelsen består av följande:
Henna Jonsson, Finland, ordförande
Charlotte Pedersen, Danmark, kassör
Pelle Baeck, Sverige, sekreterare
Sean Wallace, Norge

Historik

 • Sällskapet bildades 1963, då 10-12 eldsjälar träffades i Uddevalla på initiativ av bl a Bengt Hagberg.
 • Den 26 maj 1972 hölls den första generalförsamlingen på Öland och stadgarna antogs.
  • 47 illustra neuropediatriker anhöll om medlemskap – samtliga torde ha antagits.
  • Följande nationella representanter valdes till den första styrelsen:
   Danmark: Johannes Melchior, Finland: Matti Sillanpää,
   Norge: Gunnar Oftedal,
   Sverige: Olle Hansson.
 • 1973 hölls möte i Kungälv. Från styrelseprotokoll 1973 noteras att ”manuskript till föredrag skall levereras senast 8 veckor före mötet och sändas ut till medlemmarna…
  Styrelsen utser 1-2 personer som anmodas att komma med förberedda diskussionsinlägg till varje enskilt föredrag”. Nog så ambitiöst!
  Huvudspråket skulle vara skandinaviska, men inlägg på engelska accepterades. I fortsättningen hölls årliga möten med undantag för de år det hölls nordiska pediatriska möten.

Se mer historik häraccess_time 2024-01-17 20:37:21