Om oss

Svensk Neuropediatrisk Förening är en sektion under Svenska Barnläkarföreningen, BLF. Fram till årsmötet i januari 2004 hette vi Svenska Barnläkarföreningens Sektion för Barn- och Ungdomsneurologi med Habilitering, men efter stadgeändring således nu Svensk Neuropediatrisk Förening.

Alla läkare med intresse för svensk neuropediatrik (barnneurologi, habilitering) är välkomna som medlemmar i föreningen. Årsavgiften är för närvarande 200 kronor plus 75 kronor för medlemskap i Nordisk Neuropediatrisk Förening.

Föreningens utbildningsdagar anordnas under två dagar i januari varje år, nästa gång den 16-17 Januari 2020.

Har Du frågor kring Svensk Neuropediatrisk Förening, ta kontakt med Martin Jägervall, Webmaster.


access_time 2019-10-16 10:07:37

event Kalender