ICNA

ICNA – International Child Neurology Association

icna-lpwww.icnapedia.org International Child Neurology Association (ICNA) grundades 1973 med mål att förbättra vårdkvaliteten beträffande barn i hela världen med neurologiska åkommor genom neuropediatrisk forskning, utbildning i neuropediatrik och internationellt samarbete.
Då det finns flera regionala neuropediatriska föreningar, har det visat sig alltmer tydligt att ICNAs verksamhet inriktat sig på förhållandena, både beträffande patienter och läkare, i utvecklingsländerna.
För att uppnå detta mål är det viktigt att medlemmar rekryteras från alla länder i världen. För närvarande har ICNA cirka 500 medlemmar, och vår strävan är att inom ett på år nå cirka 700. Från och med 2013 är medlemsskapet i ICNA gratis, dvs utan avgift, i syfte att försöka samla fler medlemmar i den internationella sammanslutningen.
Är du intresserad av att bli medlem i ICNA – fyll i så fall i detta formulär. För information beträffande förmåner, medlemsavgift och medlemskap, gå in på www.icnapedia.org
ICNA arrangerar en internationell konferens vart fjärde år, från 2010 vartannat år.
För vidare information: martin.jagervall@kronoberg.se
 icna_egypten

Vår tidigare styrelserepresentant i ICNA, Orvar Eeg-Olofsson, tillsammans med övriga styrelsekamrater i samband med ICNA-mötet i Egypten

Senaste mötet inom ICNA genomfördes i Antalaya 2022.

Nästa möte kommer att anordnas i Kapstaden 2024.

icnc2022 logo square


access_time 2023-01-18 19:12:30