Vårdprogram

Medicinska riktlinjer, PM mm

Här publiceras vårdprogram, PM och liknande inom det neuropediatriska området, även nordiska och nationella vårdprogram, State-of-the-art-dokument, mm. Svensk Neuropediatrisk Förening tar inte ansvar för innehållet i publicerade vårdprogram.

Det skulle givetvis också underlätta för oss alla om enskilda klinikers och habiliteringars PM, vårdprogram etc kunde publiceras här. Har du ett dokument som skulle kunna publiceras – här av dig till webmastern.

Socialstyrelsens kunskapsbas om ovanliga diagnoser innehåller mycket värdefull information om ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder.

ADHD

Autism

  • Riktlinjer för medicinsk utredning vid autism (Inaktiv länk i väntan på nya riktlinjer)

Cerebral Pares

Congenital Muscular Dystrophies (CMD)

Downs syndrom – trisomi 21

Synpunkter på vårdprogrammet – ta kontakt med karen.jahnke@skane.se

Duchennes muskeldystrofi

Dystrofia myotonica

Epilepsi

Facialispares

  • Regionalt vårdprogram, Stockholm 2019
  • Brook Facial grading system
  • House-Brachman facial nerve grading system

Flerfunktionsnedsättning

Förvärvad hjärnskada

Intellektuell funktionsnedsättning

Läkemedelsbehandling

Neurofibromatos typ 1

Neurofibromatos typ 2

Optikushypoplasi

Palliativ vård

Plexusskada

Retts syndrom

Ryggmärgsbråck

Spinal muskelatrofi

Stroke

Sömnstörningar hos barn

Tourettes syndrom

Tuberös skleros komplexet (TSC)


access_time 2024-04-04 21:24:10