PDF från gamla lunchföreläsningar och utbildningsdagar

PDF från gamla lunchföreläsningar (före 2020)

2019
8/5 — Om ”kramper”, Tove Hallböök
5/6 — MS, Ronny Wickström
4/9 — Dystrofia myotonica, Anne-Berit Ekström
1/10 — CNS-tumörer hos barn, Helena Mörse
20/11 — Aktuellt avseende spinal muskelatrofi, Lars Alberg
4/12 — Temporala cystor, Ulrika Sandvik

PDF från gamla utbildningsdagar (före 2020)

2015-01-23
Barbro Westerberg – Neurofibromatos typ 1

2016-01-18 – SK-kurs dag 1
Lars Stenberg – Hjärnans och ryggens utveckling
Lars Stenberg – Neuroradiologiska modaliteter
Maria Forsgren – Anläggningsrubbningar

2016-01-19 – SK-kurs dag 2
Jan Ygge – Okulomotorproblem hos barn
Jan Fagius – Nivådiagnostik ur en vuxenneurologs perspektiv
Kristina Forsblad – Fetal diagnostik
Kine Johansen – Bedömning av barnets tidiga utveckling
Kristina Forsblad – Bedömning av barnets tidiga utveckling

2016-01-21 – utbildningsdagar
Alex Karlsson-Parra – Neuroinflammationens ABC
Tommy Stödberg – Autoimmuna neurologiska tillstånd i praktiken
Alan Percy – Rett syndrome – From recognition and gene discovery to clinical trials
Gunilla Drake, Stefan Berg – CNS-vaskuliter

2016-01-22 – utbildningsdagar
Raymond Press – Inflammatoriska sjukdomar i det perifera nervsystemet, del1, del2, del3
Per Åmark – Epilepsi och neuroinflammation
Eli Gunnarsson – Neuroinflammationens roll vid förvärvad hjärnskada
Anna-Carin Horne – Systemiska inflammatoriska sjukdomar med CNS-engagemang
Ming Lim – New frontiers in autoimmune encephalitis, del1, del2, del3
Ronny Wickström – Biomarkörer vid neuroinflammatoriska tillstånd
Linda Nordstrand – Utveckling av handfunktion vid unilateral CP

2017-01-16/17 – kurs för blivande neuropediatriker (program med länkar)

2017-01-19 – utbildningsdagar
Kristina Tedroff – Crash-course i CP
Kristina Tedroff – Vad föräldrar vill veta – vad kan vi berätta om prognos och komorbida problem vid CP
Kristina Tedroff – Smärta vid CP
Kate Himmelmann – Kommunikation vid CP
Kate Himmelmann – Långtidsöverlevnad vid CP
Kristina Tedroff – Vilka interventioner fungerar egentligen vid CP?
Ann-Christine Eliasson – Evidens och effekter av CI terapi för barn med unilateral CP
Kristina Löwing – Målfokuserad aktivitetsträning
Per Ertzgaard – Elektrodressen – vad är det?

2017-01-20 – utbildningsdagar
Niklas Juth – Introduktion till etik och jämlik vård
Sofia Olausson – Jämlik vård på habiliteringen? Jämförelse av insatser mot viktproblem.
Rickard Nergårdh – Orphan drugs and pharmacological treatments – how will Healthcare survive financially?
Mar Tulinius – The narrow gap – when Clinical treatment becomes research and vice versa.
Sofia Wallström – Unequality in national consensus documents and best practice
Richard Finkel – Spinal muscular atrophy: targeted treatments and new challenge
Cecilia Lidbeck – Standing in children with bilateral spastic cerebral palsy

2018-01-18 – utbildningsdagar
Susanna Danielsson – Att bli tonåring och ha autism – nya utmaningar
Ingrid Bobo Olsson – Epilepsi hos tonåringar
Jaques Bruijn – Huvudvärk och migrän

2019-01-16 – genetisk utbildningsdag
Alexandra Topa – Genetik vid mikro- och anoftalmi

2019-01-17 – utbildningsdagar
Mats Blennow – CFM och neonatala kramper

 


access_time 2023-09-25 15:51:09