Kurs för blivande neuropediatriker - praktisk neurofarmakologi

Svensk neuropediatrisk förenings kurs för blivande neuropediater 2018

Praktisk neurofarmakologi

ANMÄLNINGSBLANKETT – kursen övertecknad, ej möjligt att anmäla sig längre.

Målgrupp

Läkare under utbildning till grenspecialiteten Barn- och ungdomsneurologi med habilitering.

Kursmål

Basal förståelse av farmakologi och en praktisk tillämpning av farmakologi som barnneurolog.

Enligt 2015 uppfyller kursen vissa moment av c2, c4, c8,c9, c11 och c12.
Enligt 2008 uppfyller kursen del av delmål 2, 4, 5, 7, 8 och 11.

Tid

måndag 2018-01-15 – tisdag 2018-01-16

Plats

Långholmen konferens, Stockholm.

Deltagarantal

Max 40 st. Om anmälan överstiger max-antalet prioriteras först ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering före övriga, därefter prioriteras en spridning över landet.

Kursledning 

Heléne Sundelin, Överläkare i neuropediatrik, PhD, H.K.H. Kronprinsessan Victorias Barn och ungdomssjukhus, Linköpings Universitetssjukhus

Ronny Wickström, Överläkare i neuropediatrik,  PhD, Docent, Neuropediatriska enheten, Barn och ungdomssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Monica Jonsson, Överläkare i neuropediatrik,  Barn- och ungdomshabiliteringen Östersund

Sara Steinwall Larsen , Specialistläkare i neuropediatrik,  Barn- och ungdomshabiliteringen Länssjukhuset Ryhov

 Kursavgift och anmälan

Kursavgift: 3900 kr

Anmälningsförfarandet kommer i år att ändras något då det tidigare år varit mycket svårt att få kontroll över anmälningar och betalningar. Anmälan kommer därmed att krävas i tid och betalning skall ha skett innan 2017-12-15. Har inte betalning skett till detta datum kommer platsen överlåtas åt annan deltagare.

Kursmiddagen, måndag kväll ingår i priset om man kommer, men kräver anmälan. Om man inte kommer, alternativt sen avbokning, debiteras man för middagen till självkostnadspris 450 kronor.

Sista anmälningsdag för kursen 2017-11-10.

ANMÄLNINGSBLANKETT – kursen övertecknad, ej möjligt att anmäla sig längre.

Förberedelse

Varje kursdeltagare tänker igenom de olika föreläsningarnas tema och formulerar en fråga som grundar sig på patientfall man handlagt.

Boende

Ordnas själv. I mån av plats kan deltagare boka sitt rum på Långholmen. Då ska man uppge bokningsnummer 500373, men man ska betala rummet själv. Priset för enkelrum är 1156 kr/natt utan moms, 1295/natt inklusive moms.

Kursbevis

Delas ut i samband med kursavslut.

Schema

Aktuellt schema, utlagt 180110.

Måndag 15 januari
09.30-10.00 Fika utanför föreläsningssalen
10.00-10.15 Introduktion
10.15-11.00 Farmakokinetik,farmakodynamik och interaktioner
11.00-11.30 Paus
11.30-11.45 Farmakokinetik,farmakodynamik och interaktioner
11.45-12.05 Tarmfunktionens betydelse för upptag.
12.05-12.15 Diskussion
12.15-13.15 Lunch
13.15-13.45 Farmakologi vid sömnstörningar, sedering och narkos
13.45-14.00 Diskussion
14.00-14.30 Farmakologisk behandling av smärta
14.30-14.45 Diskussion
14.45-15.15 Paus
15.15-15.45 Inflammatoriskbehandling
15.45-16.00 Diskussion
16.00-16.30 Infektionsbehandling inom neurologin
16.30-16.45

18.00

Diskussion

Middag

 

Tisdag 16 januari
8.15-9.00 Epilepsimedicinering och status epileptikus
9.00-9.30 Diskussion
9.30-9.45 Pharmokinetiska aspekter på psykofarmaka
9.45-10.00 Diskussion
10.00-10.30 Paus
10.45-11.15 Farmakologisk behandling av motorikstörningar
11.15-11.30 Diskussion
11.15-12.15 Läkemedel i den annorlunda hjärnan
12.15-13.15 Lunch
13.15-13.30 Interaktioner
13.30-14.30 Fall diskussioner med frågor
14.30-15.00 Paus
15.00-16.00 Fall diskussioner med frågor
16.00 Utvärdering av kursen

 


access_time 2018-01-10 17:40:39