Program januari 2006

Vidareutbildningsdagar 19-20 januari 2006.

Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Torsdag 19 januari:

09.30 Registrering och kaffe
10.0 Introduktionsanförande (Gunnar Ahlsten)

Barnepilepsi. Moderator: Per Åmark

10.05 Basala epilepsimekanismer Fredrik Azstély
10.35 Neurofysiologi. Till vad hjälper EEG? Gert Andersson
11.00 Paus. Bensträckare.
11.15 Klassifikation: Epilepsi. Anfall. Semiologi. Tove Hallböök
12.00 Lunch
13.00 Godartade Barnepilepsier Staffan Lundberg
14.00 Epilepsisjuksköterska Eva Dehlin
14.30 Kaffe
15.00 Barnepilepsi – samhälle Ingrid Olsson
15.30 Barnepilepsi över 30 år. Historiskt perspektiv Gösta Blennow
16.00 Bensträckare
16.10 – 18.00 Årsmöte för BLFs Sektion för Neuropediatrik

Fredag 20 januari:

Föreningen Margarethahemmet’s Symposium “Svårartad Epilepsi hos barn”

08.30 Introduktion Bengt Hagberg

Svårartad epilepsi. Moderator: Paul Uvebrant

08.50 Svårartade barnepilepsier Johan Lundgren
09.45 Medicinsk behandling av barn med epilepsi Gunnar Braathen
10.15 Kaffe
10.45 De nya epilepsimedicinerna Ann-Sofie Eriksson
11.45 Neuropsykiatriska aspekter på barnet med Susanna Danielsson svår epilepsi
12.30 Lunch för Margarethahemmets styrelse och föreläsare

Behandling av svårartad epilepsi. Moderator: Johan Lundgren 

14.00 Specifika behandlingsstrategier : Infantil Spasm Johan Lundgren; Lennox Gastaut syndrom Anders Eriksson
14.45 Epilepsikirurgi Bertil Rydenhag
15.30 Vagus Nerv Stimulering Tove Hallböök
15.45 Ketogen kost Per Åmark
16.00 Diskussion: Vart är vi på väg?
16.20 Inbjudan till nominering till Margarethahemmets nyinstiftade pris till årets “Excellence”-enhet för barnepilepsi
16.30 Mötets avslutande


access_time 2014-11-04 12:22:49