Kurs om Neuralrörsdefekter (Neural Tube Defects - NTD)

Målgrupp:  Läkare under utbildning till grenspecialiteten Barn- och Ungdomsneurologi med habilitering

Tid:  16-17 januari 2017

Plats:  Långholmen konferens, Stockholm

Deltagarantal:  Max 40 deltagare. Om anmälningarna skulle överstiga maxantalet så prioriteras deltagarna efter tjänstgöringstid.

Kursledning

 • Ingrid Olsson, docent, överläkare i Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Lisa Bondjers, specialist i barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Monica Jonsson, överläkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Östersunds sjukhus, Östersund
 • Kalliopi Sofou, barnläkare, ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kursavgift och anmälan

 • Kursavgift är 3800 kr/person inkl moms.
 • Anmäl dig senast 1/11 2016 här

Förberedelse inför kursen
Läs gärna:

Boende
Logi står deltagarna för själva. Rum på Långholmens Hotell finns för rabatterat pris. Först till kvarn gäller! Kontakt konferens@langholmen.com och uppge bokningsnr: 470119 (för deltagande i SNPF konferens).

Kursintyg
Delas ut i slutet av sista kursdagen efter ifylld kursutvärdering.

Syfte

 • Efter genomförd kurs kommer du att ha en bred kunskap om de olika neuralrörsdefekterna:
 • Du skall kunna identifiera de olika neuralrörsdefekter, bedöma vårdnivå samt samråda med neurokirurg om behandlingsmetoder.
 • Du skall kunna redogöra för den samlade medicinska uppföljningen och behandlingen av barn och ungdomar med MMC, på ett tvärprofessionellt sätt.
 • Du skall kunna redogöra för utredning, diagnostisering och uppföljning av andra former av spinal dysrafism.
 • Du skall kunna diskutera prenatal diagnostik och de etiska aspekterna kopplade till prenatal rådgivning.
 • Du skall kunna handlägga den medicinska långtidsuppföljningen samt diskutera särskilda aspekter inför överföring till vuxensjukvård och vuxenhabilitering.

Delmål
Del av delmål 6, 7 och 9 (enligt 2008), del av delmål c5, c6 och c8 (enligt 2015)

Schema Utskriftsvänlig version
Måndag 16 januari 2017

9.30 Kaffe och registrering
9.50 Introduktion I Olsson, L Bondjers
10.00 Neuralrörsdefekter – klassifikation I Olsson, L Bondjers
10.45 Neuralrörsdefekter – diagnostik och operation L Ivarsson, D Nilsson
12.00 Patientfall L Bondjers, I Olsson
L Ivarsson, D Nilsson
12.30 Lunch
13.30 Prenatal diagnostik – Prenatal rådgivning Y Carlsson, L Bondjers
14.15 MMC – Neurokirurgiska aspekter i nyföddhetsperioden L Ivarsson, D Nilsson,
I Olsson, M Dahl
15.00 Kaffe
15.30 MMC – Neurokirurgiska aspekter senare

Falldiskussioner

L Ivarsson, D Nilsson,
L Bondjers, I Olsson
18.30 Middag

Tisdag 17 januari 2017

8.30 Neurogen blåsfunktionsstörning K Abrahamsson, M vu Minh Arnell, G Mattsson
10.00 Kaffe
10.30 Neurogen tarmfunktionsstörning S Mattsson, G Mattsson,
M vu Minh Arnell
12.00 Lunch
13.00 Ortopedi och fysioterapi Tero Laine, Åsa Bartonek
14.00 Kognition B Lindquist
14.45 Kaffe
15.15 Ungdomsaspekter, överföring till vuxenvård G Mattsson, S Mattsson,
M vu Minh Arnell,
B Lindquist, L Bondjers
17.00 Avslutning

access_time 2016-09-20 15:29:03