Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC, och andra neuralrörsdefekter, NTD.

Förord Ingrid Olsson, Lena Westbom (200506)

Författare

Neuralrörsdefekter introduktion Daniel Nilsson (200506)

Prenatal behandling Petra Aden
Rekommendationer från arbetsgrupp barnneurologer, fostermedicinare, neurokirurger 2018

Neonatalt omhändertagande öppna ryggmärgsbråck Ingrid Olsson, Nils Ståhl, Magnus Tisell, Lena Westbom (200602)

Primärslutning Nils Ståhl, Magnus Tisell (200506)

Neonatalt omhändertagande hudtäckta MMC eller misstanke om NTD          Ingrid Olsson, Nils Ståhl, Magnus Tisell, Lena Westbom (200506)

Bilddiagnostik vid neuralrörsdefekter Liz Ivarsson, Daniel Nilsson (200518)

Neurokirurgi vid neuralrörsdefekter Daniel Nilsson (200518)

Hydrocefalus vid MMC  Ingrid Olsson, Nils Ståhl, Magnus Tisell, Lena Westbom (211103)

Chiarirelaterade symtom Margareta Dahl

Fjättrad ryggmärg och syringomyeli Lena Westbom

Latexallergi Margareta Dahl

Ätförmåga och nutrition vid ryggmärgsbråck Margareta Dahl, Inger-Marie Isacson

Andningsproblem hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck Kristján Dereksson 

Ortopedi vid ryggmärgsbråck Eva Pontén et al

Ortosbehandling Marie Eriksson et al

Ryggdeformiteter vid ryggmärgsbråck Aina Danielsson, Helena Saraste

Checklista inför ryggkirurgi

Basprogram – ortopedi vid MMC

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck Margareta Dahl, Ann-Christine Renning, Madeleine Stenius

 

Neurogen blås- och tarmfunktionsstörning vid ryggmärgsbråck

Neurogen blåsfunktionsstörning Kate Abrahamsson (191009)

Utredning och basprogram Kate Abrahamsson,  Rune Sixt, Eira Stokland (191009)

Basprogram (191007)

Undersökningsmetoder Eira Stokland, Rune Sixt, Ulf Jodal (191007)

Urodynamikens roll vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn med MMC  Gunilla Glad Mattsson (20200107)

Uroterapeutiska insatser inklusive RIK vid neurogen blåsfunktionsstörning Magdalena Vu Minh Arnell (20200107)

Urinvägsinfektion (UVI) och neurogen blåsfunktionsstörning  Sven Mattsson (20200107)

Läkemedelsbehandling vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn och ungdomar  Sven Mattsson (20200224)

Kirurgisk behandling vid neurogen blåsfunktionsstörning Kate Abrahamsson (191128)

Neurogen tarmfunktionsstörning Sven Mattsson (20200107)

Konservativ behandling vid neurogen tarmfunktionsstörning  Sven Mattsson, Gunilla Tibbelin, Magdalena Vu Minh Arnell (20200107)

Kirurgi vid neurogen tarmfunktionsstörning Kate Abrahamsson, Matilda Bräutigam (191128)

Uro- och tarmterapi rekommendationer Sven Mattsson, Ingrid Olsson (20200224)

 

 


access_time 2022-06-22 19:33:53