Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC

Inledning

Författare

Spinal dysrafism Margareta Dahl, Lena Westbom

Prenatal behandling Petra Aden

Neonatalt omhändertagande Ingrid Olsson

Neurokirurgi och bilddiagnostik Lena Westbom, Ingrid Olsson

Primärslutning av bråcket Kai Arnell, Margareta Dahl

Hydrocefalus vid MMC Kai Arnell, Margareta Dahl

Chiarirelaterade symtom Margareta Dahl

Fjättrad ryggmärg och syringomyeli Lena Westbom

Latexallergi Margareta Dahl

Ätförmåga och nutrition vid ryggmärgsbråck Margareta Dahl, Inger-Marie Isacson

Ortopedi vid ryggmärgsbråck Eva Pontén et al

Ortosbehandling Marie Eriksson et al

Ryggdeformiteter vid ryggmärgsbråck Aina Danielsson, Helena Saraste

Checklista inför ryggkirurgi

Basprogram – ortopedi vid MMC

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck Margareta Dahl, Ann-Christine Renning, Madeleine Stenius

 

Neurogen blås- och tarmfunktionsstörning vid ryggmärgsbråck

Neurogen blåsfunktionsstörning Kate Abrahamsson (191009)

Utredning och basprogram Kate Abrahamsson,  Rune Sixt, Eira Stokland (191009)

Basprogram (191007)

Undersökningsmetoder Eira Stokland, Rune Sixt, Ulf Jodal (191007)

Urodynamikens roll vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn med MMC  Gunilla Glad Mattsson (20200107)

Uroterapeutiska insatser inklusive RIK vid neurogen blåsfunktionsstörning Magdalena Vu Minh Arnell (20200107)

Urinvägsinfektion (UVI) och neurogen blåsfunktionsstörning  Sven Mattsson (20200107)

Läkemedelsbehandling vid neurogen blåsfunktionsstörning hos barn och ungdomar  Sven Mattsson (20200224)

Kirurgisk behandling vid neurogen blåsfunktionsstörning Kate Abrahamsson (191128)

Neurogen tarmfunktionsstörning Sven Mattsson (20200107)

Konservativ behandling vid neurogen tarmfunktionsstörning  Sven Mattsson, Gunilla Tibbelin, Magdalena Vu Minh Arnell (20200107)

Kirurgi vid neurogen tarmfunktionsstörning Kate Abrahamsson, Matilda Bräutigam (191128)

Uro- och tarmterapi rekommendationer Sven Mattsson, Ingrid Olsson (20200224)

 

 


access_time 2020-02-27 14:54:04

event Kalender