Nostalgisk neurofuga

Nostalgisk neurofuga

Denna text, med melodin ”Vi går över daggstänkta berg, fallera!”, har blivit en följetong vid NNPS möten, med start i samband med Uddevallamötet 1963. Till varje möte skrivs en ny vers av arrangerande land och utgör på så vis ett historiskt dokument över NNPS’ mötesverksamhet.
Vilken svensk har deltagit vid flest möten? Bernt Tonnby har varit med vid 15 – inte illa! Men, Orvar Eeg-Olofsson är värre – han har varit med minst 21 gånger!!

Du minns väl Uddevalla, där vi mötes först
där fick vi stillad litet av vår kunnskaps törst.
Här satt vår Bengt vid roret,
och nu vill hela koret
ta minnena fram i denna lange sang.
(Uddevalla 1963)

Den ø i Uddevalla den var ikke stor
litt større var skam Samsø, hvor vi siden for,
og Ingrid har sin stue her,
men der er ogso kroer der,
og i mai-våren kom oss till møte her.
(Samsø 1964)

I Lillehammer finns mange spetsige fjell,
och Bjarne sa – kom nu herop og se dem selv.
Det kan vi ikke glømme
at vi fikk riktig rømme,
så Aulestad og annet riktig egte norsk.
(Lillehammer 1965)

Men öar vi älskar och följande plats
i tur var Svea-mamma och hr Lars-Olovs sats.
Se Gotland står i vatten,
vi saknade debatten,
men fick hela Gotlands historia.
(Gotland 1966)

På Åland där blåste skam Märta i sitt horn,
och blinda neurologer fann där ock ett korn.
Omkring oss var havet
och Ålands flora malet
i härliga färger, som vi ej glömmer.
(Åland 1968)

På Fyn fejret bøgen sin vårlige fest.
På Hindsgavl var vi senere som Melchiors gjest.
Vi er visst hydrofila,
og elsker ei att bila,
ti havet er det som vi alltid begjær.
(Fyn 1969)

Tønsberg har en ålder over tusen år.
Håper at så også neurologer får.
Der hadde vi en stor fest
og den som der var draghest
var Karl Wilhelm Wefring i den helt store stil.
(Tönsberg 1971)

Från Åland till Öland är ganska månge mil,
vi ville dock bevara helt den nautiska stil.
Vi märkte där så sakta,
att om man önskar fakta,
så läres det oss av en arkeolog.
(Öland 1972)

Sist var vi i Sikkajärvi, Esbo stad,
och hydrofila neurologer var så glad
att vatten är tillräckligt,
det vore rent förskräckligt,
om paedoneurologen absolut sprit förtär.
(Sikkajärvi 1974)

Vår tionde samling på Rungstensgård,
et godt och trevligt møte vi alltid får.
Hinannen godt vi kjenner
vi er jo blevet venner,
en skål för vårt nordiske felleskap.
(Rungsted 1975)

Den skålen vi sang om i vers nr 10
skal ikke være avslutning på dette tralleri.
For Voksenåsens gjester
med Gunnar som sin mester
har ennå noen toner som bør få slippe fri.
(Oslo 1977)

Bland Vadstenas kloster och slott vi nu gå
där Vätterns kalla vågor emot stränderna slå.
Vårt 12:e möte samlas
neurologkunskaper svamlas.
Må vår norsk-danska-svensk-finska vänskap bestå.
(Vadstena 1978)

Nyslott, Skagen, Röros och Ystad är passé
och Åbo, Svendborg, Bergen, Uddevalla me.
På 90-talet Uleborg
med Torshavn, Tönsberg i samma korg.
Minnena från dessa möten får oss att le.
(1980,1981.1983,1984,1985,1986,1987,1989,1990,1992,1993)

Nu möte tjufyra i Sunne vi har.
Trots fullstoppat program vi tid för umgänge tar.
Turer i nejen
och brännebollsfejden
ger framtida styrka och neuroansvar.
(Sunne 1995)

Nu möte tjufemte på Åland vi har
med goda vänner över vilda Östersjön vi far
språk kan vara svenska
english, norska, finska
i härliga sällskap, som glömmer vi ej.
(Mariehamn 1996), (Bornholm 1997)

På Hamar går Vikingstafetten i sur.
For vikingskibet egner sig slett icke for tur
Men ”Mjösas hvite Svane”
går stött sin bane
med barnneurologiske esser om bord!
(Hamar 1999)

I afton på Djurgården som är en ö
i Stockholm sjunger vi vår sång i skärgårdsmiljö
tyvisst är väl musiken för neuropediatriken
transmittorn som bäst kan vår hjärna förströ
(Stockholm 2001)

Så många är öar vid Kuopio stad
Där botas epilepsi, där tar du dig ett bad
Du måste där ha euro
förväxla ej med neuro
Railis möte gjorde dig väl klokare och glad.
(Kuopio 2002)

I Kuopio fik vi både klogskab og bad
I Silkeborg vil søer nog gøre dig glad
Nu har vi treti gange
Haft vers der var så lange
Må videnskab og venskab i mange år bestå
(Silkeborg 2004)

I år är det Hankö for NNPS
royale omgivelser det passer oss best!
Rundt faget som vi kjenner
samles Nordens ”nevro-venner”
for å utveksle kunnskap og ta seg en fest!
(Hankö 2006)

Och nu är det barnneurologer i Finland som
får äran att se alla er i Nådendal.
Och sorger har vi inga
Våra glada visaor klinga
när vi får se er alla i Nådendal.
(Nådendal 2007)


access_time 2020-02-27 14:32:36