Utbildningsdagar

Datum
2019-01-17 - 2019-01-18

Detaljerat program – klicka här.

 

Den 17-18 januari 2019 anordnar vi våra utbildningsdagar på Läkaresällskapet i Stockholm. Årets tema är ”barnet från neo” och vår vetenskapliga sekreterare Kristina Tedroff har lyckats få till ett mycket intressant program.

Bengt Hagberg-föreläsning kommer att ges av Professor Brigitte Vollmer från Southampton, England, och handlar om neuroradiologi hos nyfödda: ”Neuroradiology in the preterm and term brain, prognostic value”.

Detaljerat program – klicka här.

Liksom förra året ingår lunch under  båda dagarna, en fortsatt satsning på involvering i arbetsgrupperna samt en utökad postersession. Notera också ett rejält uppstramat anmälningsförfarande med anledning av tidigare års problem.

Anmälningsförfarandet kommer i år att ändras något då det tidigare år varit mycket svårt att få kontroll över anmälningar och betalningar. Anmälningar kommer därmed att krävas i tid och betalning skall ha skett innan 14/12, inga undantag medges. Det åligger ansökande att tillse att betalningen från verksamheten skett.

 

Anmälan till utbildningsdagarna sker via länk på hemsidan, ange där om du vill ha lunch båda dagarna (ingår i avgiften). Anmälan räknas inte som komplett förrän betalning erlagts så se till att detta sker samtidigt som du anmäler dig. Faktura skickas endast på förfrågan. Betalning skall vara erlagd senast 14/12. Om betalning ej är registrerad vid mötets start måste betalning erläggas i dörren via SWISH och med en extra avgift tillagd, inga undantag medges. Lunch ingår inte vid sen betalning i dörren.

INFORMATION OM ANMÄLAN, SAMT ANMÄLNINGSBLANKETT, TILL UTBILDNINGSDAGARNA

 

forum Kommentarer

Kommentera

event Kalender