Anmälan till utbildningsdagarna 17-18 januari 2019

Neuropediatrisk utbildningsvecka 14-18 januari 2019

Med höst och vinter i annalkande är det också dags att planera in den neuropediatriska utbildningsveckan i januari. Som vanligt är formen en kurs för blivande neuropediatriker måndag och tisdag (14-15 januari) och våra utbildningsdagar för hela föreningen torsdag och fredag (17-18 januari). Onsdagen är en genetikdag som anordnas av den sektionen.

Temat för ST-kursen är ”Förvärvade skador i CNS hos barn och ungdomar” och syftar till att öka kunskapen kring hur våra läkemedel fungerar och interagerar med varandra. Således en basal kurs, men med en tydlig praktisk tillämpbarhet.

Länk till program och anmälan för ST-kursen för blivande neuropediatriker.

Utbildningsdagarna har temat ”Barnet från neo” och kommer att belysa det äldre åldersspannet i vår patientgrupp, dels generellt och dels specifikt vid olika sjukdomar.

Årets Bengt Hagberg-föreläsning kommer att ges av Professor Brigitte Vollmer från Southampton, England, och handlar om neuroradiologi hos nyfödda: ”Neuroradiology in the preterm and term infant, prognostic value”.

Detaljerat program – klicka här.

Länk till anmälningsblankett för utbildningsdagarna.

Vid årets utbildningsdagar ingår lunch på Läkaresällskapet båda dagarna, en fortsatt satsning på involvering i arbetsgrupperna samt en utökad postersession. Notera också, liksom förra året, ett rejält uppstramat anmälningsförfarande med anledning av tidigare års problem med att få in anmälningar och avgifter.

Anmälan

Anmälningsförfarandet kommer i år att ändras något då det tidigare år varit mycket svårt att få kontroll över anmälningar och betalningar. Anmälningar kommer därmed att krävas i tid och betalning skall ha skett innan 15/12, inga undantag medges. Du är inte anmäld förrän vi fått in din betalning och ifylld anmälningsblankett. Behöver du en faktura för att underlätta inbetalning, skicka ett mail till januaridagarna@gmail.com.
Det åligger ansökande att tillse att betalningen från verksamheten skett.

ST-kursen

Kursen har ett begränsat antal platser (40) och platserna delas ut i anmälningsordning. Om antalet sökande överstiger 40 prioriteras ST-läkare i neuropediatrik och en spridning över landet eftersträvas. Anmälan sker via hemsidan senast 11/11 och räknas inte som komplett förrän betalning erlagts. Betalning skall vara erlagd senast 14/12, annars går platsen vidare till annan sökande. Se speciell sida om ST-kursen, för information, anmälningsblankett, program etc.

Utbildningsdagarna

Anmälan till utbildningsdagarna sker via länk på hemsidan, där du ska ange om du vill ha lunch båda dagarna (ingår i avgiften). Anmälan räknas inte som komplett förrän betalning erlagts, så se till att detta sker samtidigt som du anmäler dig. Faktura skickas endast på förfrågan, se ovan. Betalning skall vara erlagd senast 14/12. Om betalning ej är registrerad vid mötets start måste betalning erläggas i dörren via SWISH och med en extra avgift tillagd, inga undantag medges. Lunch ingår inte vid sen betalning i dörren.

Kostnader för deltagande vid utbildningsdagarna 17-18/1 2019

Betalning senast 2018-12-14 Betalning ”i dörren” med SWISH
Medlem 2000 2500
Icke medlem 2500 3000
Icke yrkesverksam Reducerad avgift -500

 

ANMÄLNINGSBLANKETT


access_time 2018-10-29 08:35:34

event Kalender