Anmälan till utbildningsdagarna 18-19 januari 2018

Neuropediatrisk utbildningsvecka 15-19 januari 2018

Med höst och vinter i annalkande är det också dags att planera in den neuropediatriska utbildningsveckan i januari. Som vanligt är formen en kurs för blivande neuropediatriker måndag och tisdag (15-16 januari) och våra utbildningsdagar för hela föreningen torsdag och fredag (18-19 januari). Onsdagen är en genetikdag som anordnas av den sektionen.

Temat för ST-kursen är ”Praktisk neurofarmakologi” och syftar till att öka kunskapen kring hur våra läkemedel fungerar och interagerar med varandra. Således en basal kurs, men med en tydlig praktisk tillämpbarhet.

Länk till program och anmälan för ST-kursen för blivande neuropediatriker.

Utbildningsdagarna har temat ”Neurologi i tonårsperioden” och kommer att belysa det äldre åldersspannet i vår patientgrupp, dels generellt och dels specifikt vid olika sjukdomar.

Årets Bengt Hagberg-föreläsning kommer att ges av Professor Michel Wilhelmsen från Nederländerna och handlar om funktionella besvär hos tonåringar: ”Functional neurology: recognition, neurophysiology, imaging”.

Länk till program för utbildningsdagarna.

Länk till anmälningsblankett för utbildningsdagarna.

Nyheter under årets utbildningsdagar är att lunch ingår på Läkaresällskapet båda dagarna, en fortsatt satsning på involvering i arbetsgrupperna och en utökad postersession. Notera också ett rejält uppstramat anmälningsförfarande med anledning av tidigare års problem med att få in anmälningar och avgifter.

Anmälan

Anmälningsförfarandet kommer i år att ändras något då det tidigare år varit mycket svårt att få kontroll över anmälningar och betalningar. Anmälningar kommer därmed att krävas i tid och betalning skall ha skett innan 15/12, inga undantag medges. Du är inte anmäld förrän vi fått in din betalning och ifylld anmälningsblankett. Behöver du en faktura för att underlätta inbetalning, skicka ett mail till januaridagarna@gmail.com.
Det åligger ansökande att tillse att betalningen från verksamheten skett.

ST-kursen

Kursen har ett begränsat antal platser (40) och platserna delas ut i anmälningsordning. Om antalet sökande överstiger 40 prioriteras ST-läkare i neuropediatrik och en spridning över landet eftersträvas. Anmälan sker via hemsidan senast 10/11 och räknas inte som komplett förrän betalning erlagts. Betalning skall vara erlagd senast 15/12, annars går platsen vidare till annan sökande. Se speciell sida om ST-kursen, för information, anmälningsblankett, program etc.

Utbildningsdagarna

Anmälan till utbildningsdagarna sker via länk på hemsidan, där du ska ange om du vill ha lunch båda dagarna (ingår i avgiften). Anmälan räknas inte som komplett förrän betalning erlagts, så se till att detta sker samtidigt som du anmäler dig. Faktura skickas endast på förfrågan, se ovan. Betalning skall vara erlagd senast 15/12. Om betalning ej är registrerad vid mötets start måste betalning erläggas i dörren via SWISH och med en extra avgift tillagd, inga undantag medges. Lunch ingår inte vid sen betalning i dörren.

Kostnader för deltagande vid utbildningsdagarna 18-19/1 2018

Betalning senast 2017-12-15 Betalning ”i dörren” med SWISH
Medlem 1600 2100
Icke medlem 2100 2600
Pensionär Reducerad avgift -500

 

ANMÄLNINGSBLANKETT


access_time 2017-10-23 00:03:19