Rapport från vårt (och BLFs) samarbete med Försäkringskassan

Publicerad
2022-02-25 07:51:49
Skribent
Martin Jägervall

Svensk Neuropediatrisk Förening har under flera år haft ett utvecklat samarbete med Försäkringskassan för att förbättra förutsättningarna för att kunna hjälpa barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Smidigare handläggning och minskad arbetsbörda är två viktiga resultat när samarbetet mellan FV, Avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga, och Barnläkarföreningen nu utvärderas. Se bifogad fil.

Rapport från utvärdering av samarbetet mellan Försäkringskassan och SNPF/BLF/mm

Utifrån behov inom förmånerna assistansersättning, merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag har avdelningen för funktionsnedsättning (FV) och Barnläkarföreningen inlett ett samarbete 2018. När samarbetet nu utvärderas kan alltså båda parter vittna om ökad förståelse vilket lett till smidigare handläggning och minskad arbetsbörda både för läkare och handläggare.

Har du frågor eller synpunkter, ta kontakt med Helena Magnusson.

forum Kommentarer

Kommentera