SNPF och covid-19

Publicerad
2020-04-28 08:15:44
Uppdaterad
2020-04-28 21:48:44
Skribent
Martin Jägervall

Covid-19 är ett synnerligen aktuellt ämne just nu och, med rätta, på allas läppar. Frågorna är många och svaren ibland få.

Alla tillgängliga data talar för att barn generellt får färre och mildare symtom av covid-19 än vuxna. Som illustrativa siffror kan nämnas att barn utgör cirka 20% av befolkningen i de flesta västländer, men bara någon enstaka procent av dem som läggs in på sjukhus för covid-19. Hittills har knappt 60.000 personer avlidit av covid-19 i USA, av dessa har 3 varit barn. Av mer än 1400 vårdtillfällen för covid-19 i IVA-registret var bara 3 under 20 år.

Dessa data gör att det är svårt att peka ut tydliga ”riskgrupper” för covid-19 hos barn. Detta utesluter dock naturligtvis inte att enskilda individer, även bland barn, ändå kan drabbas av allvarlig sjukdom i samband med covid-19.

Frågor om covid-19-relaterade riskgrupper kopplat till neuropediatrik kommer till styrelsen. Vår ordförande Erik Stenund har försökt att sammanfatta styrelsens tankar och synpunkter i bifogat dokument.

>>>ordförandebrev om covid-19<<<

 

forum Kommentarer

Kommentera