NNPS

NNPS – Nordiska Neuropediatriska Sällskapet

Nordiska Neuropediatriska Selskapet
Nordisk Neuropediatrisk Selskap
Pohjoismainen Lastenneurologiyhdistys
Scandinavian Neuropediatric Society

Nordiska Neuropediatriska Sällskapet är en samarbetsorganisation mellan de nordiska neuropediatriska föreningarna.
Sällskapet anordnar vartannat år ett nordiskt neuropediatriskt möte, men ordnar dessutom årligen kurser för läkare under utbildning eller tidigt i karriären.

Målsättningen för NNPS är att främja neuropediatriken i Norden.

Nästa möte (i kombination med EPNS forskningsmöte) kommer att genomföras i Stockholm med omnejd 25-31 maj 2020, information kommer att presenteras här på hemsidan.
Föregående möte inom NNPS anordnades i Köpenhamn, den 6-8 september 2018. Se www.nnps.se

Styrelsen

NNPS, www.nnps.se , styrelse består av följande:
Trude Rath-Olsen, Norge, ordförande. trrols@ous-hf.no 
Charlotte Pedersen, Danmark, kassör
Johan Aronsson, Sverige, sekreterare
Peter Born, Danmark
Henna Jonsson, Finland

Historik

 • Sällskapet bildades 1963, då 10-12 eldsjälar träffades i Uddevalla på initiativ av bl a Bengt Hagberg.
 • Den 26 maj 1972 hölls den första generalförsamlingen på Öland och stadgarna antogs.
  • 47 illustra neuropediatriker anhöll om medlemskap – samtliga torde ha antagits.
  • Följande nationella representanter valdes till den första styrelsen:
   Danmark: Johannes Melchior, Finland: Matti Sillanpää,
   Norge: Gunnar Oftedal,
   Sverige: Olle Hansson.
 • 1973 hölls möte i Kungälv. Från styrelseprotokoll 1973 noteras att ”manuskript till föredrag skall levereras senast 8 veckor före mötet och sändas ut till medlemmarna…
  Styrelsen utser 1-2 personer som anmodas att komma med förberedda diskussionsinlägg till varje enskilt föredrag”. Nog så ambitiöst!
  Huvudspråket skulle vara skandinaviska, men inlägg på engelska accepterades. I fortsättningen hölls årliga möten med undantag för de år det hölls nordiska pediatriska möten.

Se mer historik här


nnps_helsinki2016 2016 anordnades NNPS-mötet i Finland (Helsingfors).
nnps_bergen2014 2014 anordnades mötet i Bergen, Norge, 8-10 maj.
Sammanfattning från mötet i Bergen.
nnps_jkp2012 NNPS-konferensen 2012 anordnades i Sverige och Jönköping.
Som vanligt fanns det naturskönt vatten i närheten….

access_time 2019-10-16 10:09:46