Kallelse till årsmöte 2023-01-19

Publicerad
2022-11-17 10:06:54
Uppdaterad
2022-11-17 10:07:54
Skribent
Martin Jägervall

Kallelse till föreningens medlemmar:

I samband med våra utbildningsdagar, den 19-20 januari 2023, genomför vi som vanligt föreningens årsmöte. Årsmötet genomförs torsdagen den 19 januari, klockan 11.45-13.00, i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Dagordning, tidigare årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelse kommer att publiceras på vår hemsida inför mötet.