Nästa lunchföreläsning 5/10

Publicerad
2022-09-26 16:50:41
Skribent
Martin Jägervall

Som vanligt anordnar vi lunchföreläsningar första onsdagen i månaden (utom vissa). Nästa tillfälle är den 5 oktober då programmet berör ”Behandling med centralstimulantia till barn med neurologiska funktionsavvikelser”.

Föreläsare är Sverre Wikström, barnneurolog, barnpsykiater, Barnkliniken Karlstad.

Vid senaste tillfället efterfrågades av någon anledning lösenord för att komma in på sidan om ”lunchföreläsningar”. Förhoppningsvis är detta borttaget nu. Om det skulle vara så att ni ombeds ange lösenord så är det samma lösenord som för våra skyddade sidor.