Information från Försäkringskassan vad gäller handläggningstider

Publicerad
2022-03-19 21:03:51
Skribent
Martin Jägervall

SNPF och Försäkringskassan har ett pågående samarbete för att förbättra rutiner och förutsättningar för bland annat information, intyg, mm.

Försäkringskassan vill förmedla följande till SNPFs medlemmar:

”Våra handläggningstider gällande Omvårdnadsbidrag och Merkostnadsersättning är i genomsnitt 8 månader respektive 12 månader. Tidigare tog det dock väldigt lång tid innan vi hörde av oss efter att ansökan kom in. Idag går det betydligt fortare och nu tar vi upp ansökningar som kom in för 2-3 månader sedan. I spåret av detta ser våra handläggare att sökande har blivit överrumplade över den tidiga kontakten. Sökanden har då inte heller alltid kommit in med medicinskt underlag och uppgett att vården har sagt att det inte är bråttom med att lämna in underlag eftersom FK har så pass långa handläggningstider.
Det finns fortfarande ett antal äldre ärenden och dessa påverkar de genomsnittliga handläggningstiderna. Men för de flesta ärenden tar det numera inte så lång tid som det gjorde tidigare.”

Det är givetvis viktigt att vi inom SNPF känner till detta och sprider denna information till andra medarbetare samt de familjer vi kommer i kontakt med.

 

forum Kommentarer

Kommentera