Program och anmälan till utbildningsdagarna

Publicerad
2021-10-27 15:54:33
Uppdaterad
2021-11-27 21:54:07
Skribent
Martin Jägervall

Föreningens utbildningsdagar genomförs på Läkaresällskapet den 20-21 januari 2022.

Temat för årets utbildningsdagar är “Neuropsykiatri och intellektuell funktionsnedsättning”

Program för utbildningsdagarna 2022

>>Länk för ytterligare information och anmälan<<<

Ur Programmet:

Torsdag 20/1

 • Autism – utvärderingsmetoder o interventioner ur ett evidens/validitetsperspektiv (Sven Bölte)
 • Medicinsk utredning vid autism. (Susanna Danielsson)
 • Årsmöte SNPF
 • Genetik vid neuropsykiatrisk och intellektuell funktionsnedsättning (Maibritt Giacobini)
 • Att arbeta med föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och med barn och unga själva med psykoedukativa metoder (Tatja Hirvikoski)
 • Framtiden för barnneurologin – finns den?
 • Arbetsgrupper

Fredag 21/1

 • Arbetsgrupper
 • Intellektuell funktionsnedsättning (Elisabeth Fernell)
 • Tourette och intellektuell funktionsnedsättning (Najah Khalifa)
 • Treating sleep in children with neurodisability- the potential and the pitfalls
  Melatonin in children with autism (Paul Gringras)
 • Melatonin – Swedish situation and current evidence base (Kristina Tedroff)
 • Bengt Hagberg-föreläsning: Covid-19 och post-covid – aktuellt kunskapsläge (Olof Hertting)
 • Neuropediatriska avhandlingar

forum Kommentarer

Kommentera