Kursen i “akut barnneurologi” för blivande barnneurologer

Publicerad
2021-10-05 14:54:31
Skribent
Martin Jägervall

Kurs i akut barnneurologi för blivande barnneurologer

Målgrupp
I första hand barn- och ungdomsläkare under utbildning i barn- och ungdomsneurologi med habilitering. I andra hand neurologiskt intresserade ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin.

Kursmål
En fördjupad förståelse för akuta barnneurologiska tillstånd. En interaktiv kurs, där deltagarna förväntas deltaga aktivt i föreläsningar, diskussioner och fallpresentationer.
Enligt SOSFS 2021:8 uppfyller kursen del av delmål STc2, STc3, STc5, STc8, STc9, STc10 och STc11. Enligt SOSFS 2015:8 uppfyller kursen del av delmål c2, c5, c6 och c9. Enligt SOSFS 2008:17 uppfyller kursen del av delmål 2, 3, 5, 7 och 8.

Tid
måndag 2022-01-17– tisdag 2022-01-18

Plats
Fysisk kurs på plats på Högberga gård, Lidingö, Stockholm. På kvällen 2022-01-17 anordnas en kursmiddag som vi önskar er alla varmt välkomna till och hoppas att ni kan deltaga i.

Deltagarantal
40 deltagare. Om antalet anmälda överstiger 40 prioriteras ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering, som är medlemmar i SNPF, med en spridning över landet. Prioritering sker tillsammans med studierektorer.

Kursledning
Kristina Forsblad, överläkare, barnneurolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Maria Forsgren, överläkare, barnneurolog, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Sofia Båtelson, ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska sjukhuset, Solna.

Kursavgift och anmälan
Kursavgift: 4 000 kr. Kursmiddagen (måndag kväll) ingår i priset men ej boende.

Sista anmälningsdag för kursen är 2021-10-31. Obs! Besked om plats på kursen erhålles i början av november. Sista dag för att betala kursen är 2021-11-25. Om betalning ej har erhållits då riskerar platsen att gå till annan deltagare.

Förberedelse
Obligatoriskt att förbereda och kunna presentera ett akutneurologiskt fall på maximalt 4 slides. P.g.a. tidsbrist kan det bli så att alla inte hinner presentera sina fall. Fallen ska vara kursledningen tillhanda senast 2021-12-05. Fallen skickas till kristina.forsblad@akademiska.se, skriv kurs i akut barnneurologi fallpresentation i ämnesrutan.

Boende
Ordnas själv. I mån av plats kan deltagare boka rum på Högberga gård, bokas via samma länk som kursanmälan. Pris 1 550 kr exkl. moms.

Kursbevis
Intyg delas ut i samband med kursavslut.

>>>Information och detaljerat program<<<

>>Länk för anmälan<<<

 

 

forum Kommentarer

Kommentera