Virtuell CP-konferens

Publicerad
2021-09-08 13:59:35
Skribent
Martin Jägervall

International Cerebral Palsy Genomics Consortium (icpcg.org) är ett nätverk av kliniker, genetiker och forskare med intresse för CP och genetik som bildades 2017. Ett mål är att öka samarbete och ha gemensam grund för forskning mm. I oktober (22-23/10) har ICPCG sin fjärde konferens, i år virtuellt. Det finns också möjlighet att sända in abstract, se hemsidan ovan.

 

forum Kommentarer

Kommentera