Nya nationella riktlinjer för adhd/autism. Vill du vara med i konsensuspanel?

Publicerad
2020-10-23 08:24:03
Skribent
Martin Jägervall

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nya nationella riktlinjer för adhd/autism. För kommande frågeställningar skulle vi behöva rekrytera fler kliniskt verksamma personer inom hälso- och sjukvård och kommuner, som vill delta i Socialstyrelsens konsensuspanel i arbetet med de nationella riktlinjerna. Panelen fyller en viktig funktion när det gäller att sammanställa beprövad erfarenhet för de rekommendationer där det saknas vetenskapliga studier av tillräckligt god kvalitet. Rent konkret får panelen ta ställning till nyttan av en viss åtgärd utifrån sin egen erfarenhet av den specifika åtgärden.

Preliminärt kommer den första enkäten via mejl i slutet av oktober och därefter skickas de ut under våren- ev höst 2021. Det tar cirka 15 minuter att besvara varje enkät och vi planerar att skicka ut cirka 5-6 enkäter.

Vi hoppas att du kan tänka dig att delta i detta viktiga arbete. Intresseanmälan är inte bindande och du kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande i enkätundersökningarna.

 

Anmäl ditt intresse via länken nedan, senast den 22 oktober. (Tiden sannolikt förlängd……)

https://enkat.socialstyrelsen.se/go.aspx?u=40808i9dJ3ikVcEytAgQP

 

forum Kommentarer

Kommentera