Inbetalning av medlemsavgift för 2020

Publicerad
2020-10-02 10:07:06
Uppdaterad
2020-10-02 12:03:18
Skribent
Martin Jägervall

Debitering av medlemsavgifter och hantering av vårt medlemsregister är en fråga som vållat styrelsen mycket huvudbry genom åren. Sedan flera år sker debitering av medlemsavgiften via Sveriges Läkarförbund. Detta är ett i teorin praktiskt arrangemang för oss, men har i praktiken inneburit en hel del utmaningar och svårigheter. Vi har t ex inte haft möjlighet att stämma av vårt medlemsregister med faktiska inbetalningar. Nu har vi äntligen fått den möjligheten, vilket innebär att vi gemensamt behöver uppdatera medlemslistan och inbetalningar.

Följande brev kommer att skickas till alla medlemmar som finns i vårt manuella register, men som inte nåtts av fakturor från Läkarförbundet och därmed inte kunnat betala sin medlemsavgift.

– – – – – – – – – – – –

Svensk Neuropediatrisk Förening (SNPF) är föreningen som samlar landets läkare med intresse för barnneurologi och habilitering. Du är en av dessa och finns med i vårt medlemsregister.

Sedan flera år sker debitering av medlemsavgiften via Sveriges Läkarförbund, ett för SNPF praktiskt arrangemang.

Tyvärr har vi inte förrän nu haft möjlighet att stämma av vårt medlemsregister med det underlag för vilket Läkarförbundet debiterat och fått in medlemsavgifter.

När vi nu har den möjligheten ser vi att Du inte fått någon faktura och därmed inte heller kunnat betala din medlemsavgift för 2020. Det kan givetvis ha många anledningar, t ex:

  • Läkarförbundet har missat att föra in dig i registret
  • Du har begärt utträde ur SNPF utan att det nått oss
  • Du är inte medlem i Sveriges Läkarförbund

Vi gör därför ett ”omtag”, för att kunna uppdatera och korrigera vårt medlemsregister.

Om Du fortfarande vill vara medlem i Svensk Neuropediatrisk Förening (och Nordiska Neuropediatriska Sällskapet) vore vi tacksamma om Du före 2020-10-31 betalar in medlemsavgiften på 275 kronor (200 kr (SNPF) + 75 kr (NNPS)) på vårt Postgirokonto 845990-1. Glöm inte att skriva ditt namn.

Om Du inte vill fortsätta att vara medlem kan Du bara lämna detta meddelande utan åtgärd.

Har Du frågor eller synpunkter – ta kontakt med vår kassör, Helena Magnusson, helena.magnusson@skane.se.

För styrelsen inom SNPF

Martin Jägervall

forum Kommentarer

Kommentera