HTA-rapport angående Deep Brain Stimulation vid dyskinetisk CP

Publicerad
2020-03-09 08:46:14
Uppdaterad
2020-03-09 08:47:02
Skribent
Martin Jägervall

Region Stockholm har genom en s k HTA-rapport synat evidensläget vad gäller DBS (Deep Brain Stimulation) vid dyskinetisk CP, och kommer fram till följande slutsats:

Svaret på frågan om DBS är en effektiv metod vid behandling av dyskinetisk CP kan inte besvaras, och det föreligger därmed en kunskapslucka. Kvaliteten på både de ingående översiktsartiklarna och de nyare originalartiklarna är genomgående låg till mycket låg trots 20 års klinisk erfarenhet vid vissa centra. Det vetenskapliga underlaget är därmed inte tillräckligt för att avgöra om metoden är lämplig på denna indikation inom Region Stockholm-Gotland. Vid indikationen dyskinetisk CP bör man därför inte använda DBS om inte ny vetenskap med högre grad av evidens publiceras.

>>>HTA-rapporten<<<

 

forum Kommentarer

Kommentera