Vad är Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård? Vad betyder förkortningarna och hur arbetar SNPF?

Publicerad
2019-09-28 01:19:58
Skribent
Martin Jägervall

Vad är Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård? Vad betyder förkortningarna och hur arbetar SNPF? I det här dokumentet hittar du intressant och nödvändig information kring NPO och NAG och hur vi inom föreningen arbetar med detta gentemot NPO barn, neurologi samt habilitering.

>>>kunskapsstyrning<<<

forum Kommentarer

Kommentera