Arbetsgrupper

Svensk Neuropediatrisk Förening uppmuntrar ämnesinriktat arbete inom olika arbetsgrupper. De olika arbetsgruppernas syfte är att jobba för en nationell samverkan genom bland annat framtagande av nationella vårdprogram, anordnande av expertsammankomster, mm. Nedan finns en förteckning över aktuella arbetsgrupper och deras kontaktpersoner. Vi ser gärna att fler arbetsgrupper skapas eftersom det neuropediatriska området är stort och då existerande grupper inte på långa vägar motsvarar behoven.

Arbetsgrupp Kontaktpersoner
Förvärvad hjärnskada Ingela Kristiansen
Downs syndrom Ulrika Wester-Oxelgren, Karen Jahnke
Utvecklingsstörning Ulrika Wester-Oxelgren
Tuberös Skleros Maria Dahlin
Stroke Olof Rask, Pernilla Grillner
Epilepsi Tove Hallböök, Staffan Lundberg
Neuroinflammation Ronny Wickström
Ryggmärgsbråck Ingrid Olsson
Neurometabola sjukdomar Niklas Darin
Flerfunktionshinder Ann-Kristin Ölund

 


access_time 2020-02-27 10:56:43