Virtuell CP-konferens

Datum
2021-10-22 - 2021-10-23

International Cerebral Palsy Genomics Consortium (icpcg.org) är ett nätverk av kliniker, genetiker och forskare med intresse för CP och genetik som bildades 2017. Ett mål är att öka samarbete och ha gemensam grund för forskning mm. I oktober har ICPCG sin fjärde konferens, i år virtuellt.
Det finns också möjlighet att sända in abstract.

forum Kommentarer

Kommentera