SK-kurs om cerebral pares hos barn och ungdomar

Datum: 2023-09-18 - 2023-09-22


SK-kurs om cerebral pares hos barn och ungdomar. Den ges i Göteborg 18-22 september, och har ett brett perspektiv.

Så här har vi formulerat det i SK-kurskatalogen:

”Denna kurs handlar om allt från global epidemiologi och etiologi till utredning och behandling av det enskilda barnet med cerebral pares. Vi diskuterar bakomliggande faktorer och orsaksmekanismer. Du lär dig att diagnosticera, klassificera, utreda och behandla barn med cerebral pares. Klassifikation av funktioner såsom grovmotorik, finmotorik och kommunikation är en viktig del. Du lär dig mer om utredning av associerade funktionsnedsättningar av kognition och neuropsykiatri samt annan samsjuklighet och sekundära problem i form av smärta, sömn- och nutritionsproblem. Vi belyser också cerebral pares ur ett livsperspektiv. Välkommen!”