NNPS-kurs om cerebral pares

Datum: 2022-09-28


I samband med NNPS-konferensen i Stockholm anordnas en kurs för blivande neuropediatriker inom ämnet cerebral pares.

>>>Information<<<