Lunchföreläsning – stroke

Datum
2020-11-04

Niklas Timby föreläser om stroke. Se instruktioner under fliken Lunchföreläsningar.