Lunchföreläsning – Polyneuropatier

Datum
2021-11-03

Föreningen erbjuder lunchföreläsningar via internet, den första onsdagen i varje månad. Se under rubrik “lunchföreläsningar”, för att få detaljer om hur du kan deltaga.

3/11 — Polyneuropatier, Göran Solders, neurofysiolog/neurolog, Karolinska Solna, Stockholm

1/12 — B12-brist, Rolf Zetterström, barnendokrinolog, Karolinska Solna, Stockholm