Lunchföreläsning november

Datum
2019-11-06

6/11 föreläser Lars Alberg under temat “Aktuellt avseende spinal muskelatrofi”.

Noggrann information om hur du går till väga för att delta, finns under flik “Lunchföreläsningar”

event Kalender