Lunchföreläsning – MOG-medierad sjukdom och behandling

Datum
2021-10-06

Föreningen erbjuder lunchföreläsningar via internet, den första onsdagen i varje månad. Se under rubrik “lunchföreläsningar”, för att få detaljer om hur du kan deltaga.

6/10 — MOG-medierad sjukdom och behandling, Fredrik Sandesjö, ST-läkare i barn- och ungdomsneurologi med habilitering, ALB, Stockholm

3/11 — Polyneuropatier, Göran Solders, neurofysiolog/neurolog, Karolinska Solna, Stockholm

1/12 — B12-brist, Rolf Zetterström, barnendokrinolog, Karolinska Solna, Stockholm

forum Kommentarer

Kommentera