Lunchföreläsning – Dysmorfologi – när utreda vid syndrommisstanke?

Datum: 2024-04-03


3/4        Dysmorfologi – när utreda vid syndrommisstanke? – Britt-Marie Anderlid, Klinisk genetik, KS