Lunchföreläsning december

Datum
2019-12-04

4/12 föreläser Ulrika Sandvik om “Temporala cystor”.

Noggrann information om hur du går till väga för att delta, finns under flik “Lunchföreläsningar”