Lunchföreläsning – Nytt inom nyföddhetsscreening ur ett neurologiskt perspektiv

Datum
2021-12-01

Föreningen erbjuder lunchföreläsningar via internet, den första onsdagen i varje månad. Se under rubrik “lunchföreläsningar”, för att få detaljer om hur du kan deltaga.

1/12 — Nytt inom nyföddhetsscreening ur ett neurologiskt perspektiv, Rolf Zetterström, barnendokrinolog, Karolinska Solna, Stockholm

forum Kommentarer

Kommentera