Lunchföreläsning

Datum: 2022-10-05


 5/10 — Behandling med centralstimulantia till barn med neurologiska funktionsavvikelser. Sverre Wikström, barnneurolog, barnpsykiater, Barnkliniken Karlstad