Genetikdag 2023

Datum: 2023-01-18


Dagen arrangeras av Arbetsgruppen för pediatrisk genetik och genomförs som vanligt på Läkaresällskapet i Stockholm.

Mer information kommer senare i höst.